Regulamin rezerwacji apartamentu

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin obowiązuje każdą osobę przebywającą na terenie apartamentów.
 2. Opiekunem gościa jest zarządca apartamentu. Telefon +995 558 15 41 89.
 3. Opłata za cały pobyt pobierana jest od Gościa z góry, w dniu przyjazdu, w walucie USD.
 4. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 60 USD, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu apartamentu i stwierdzeniu przez właściciela braku szkód powstałych w czasie pobytu osób w nim zakwaterowanych.
 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 6. W przypadku rezerwacji apartamentu i niestawiennictwa się w dniu rozpoczęcia pobytu, zastrzegamy sobie prawo do zwolnienia apartamentu.
 7. Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.
 8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w apartamencie w obecności Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.
 9. Zatrzymanie apartamentu po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za samowolne przedłużenie pobytu wynosi 60 USD za każdą rozpoczętą dobę hotelową.
 10. Życzenia przedłużenia pobytu będą uwzględniane w miarę dostępności wolnych lokali.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia na terenie obiektu powstałe z własnej winy, z winy dzieci które ma pod opieką, lub z winy odwiedzających osób.
 12. Wynajmujący wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 13. Wynajmujący po przyjeździe zobowiązany jest odebrać apartament, tzn. sprawdzić meble, okna i pozostałe urządzenia oraz wyposażenie znajdujące się w apartamencie. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 14. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu najpóźniej 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia, meble i pozostałe wyposażenie są kompletne i w dobrym stanie.
 15. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć klimatyzację i inne urządzenia elektryczne (nie dotyczy lodówki), zgasić światło, zakręcić krany instalacji wodociągowej. Dokładnie sprawdzić zamknięcie drzwi wejściowych.
 16. Za zagubienie klucza do drzwi lub karty do windy pobierana jest opłata w wysokości 30 USD (każda sztuka).
 17. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę.
 18. Apartament nie akceptują obecności zwierząt. W przypadku stwierdzenia ich obecności pomimo zakazu, dalszy pobyt Gościa nie będzie możliwy. Pobrana zostanie także opłata za dodatkowe sprzątanie, w wysokości 60 USD.
 19. Palenie tytoniu w apartamentach, na korytarzach, klatce schodowej i w windzie jest zabronione. Można palić na balkonach, tylko pod warunkiem niezwłocznego sprzątania pozostałości po paleniu.
 20. Osoby nie zameldowane w obiekcie, mogą przebywać na terenie apartamentów od godziny 8:00 do godziny 22:00.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest bez uzgodnienia używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 22. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą bezpłatnie przechowywane przez okres 7 dni kalendarzowych.
 23. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji vs pozostawionych rzeczy, przedmioty te będą utylizowane. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
 24. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 21.00 do godziny 8.00.
 25. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwa korzystania.
 26. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinna być złożona ustnie, niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 27. Obiekt nie przechowuje jakichkolwiek danych osobowych Gości. Nie jest zatem ich administratorem i nie ponosi w związku z tym żadnej odpowiedzialności.
 28. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem oraz wyniesienie śmieci. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji (serwis sprzątający 60 USD) tytułem końcowego sprzątania apartamentu.

Życzymy udanego wypoczynku.